Stadscykelstationer

Stadscyklarna rullar igen i Helsingfors och Esbo. Några stationer som fanns i förra året tas i bruk litet senare.

Stadscykelområdet utvidgas till norra och östra Helsingfors före Maj.

Du ser cykelstationernas placering 2019 på kartan. Stationerna som är i bruk visas med gult.

Antalet lediga cyklar visas på kartan under stadscykelsäsongen. Du hittar stadcyklarna också i Reseplaneraren.

Aktuellt