1. Välj området
Ange en kod
Helsingfors och Esbo
Vanda
I alla alternativ ingår en halvtimmes användningstid för varje användningsgång.
30 min gratis
Tilläggsavgift på 1 e för varje påbörjad halvtimme
max. 5 t
80 €
En stadscykel får användas högst fem timmar per gång. Om tiden överskrids, debiterar vi en förseningsavgift på 80 euro.