Du kan köpa ett abonnemang för en dag, en vecka eller för en hel säsong. Du kan låna cykeln så många gånger du vill så länge varje cykeltur inte överstiger 30 minuter. Om din lånar cykeln mer än 30 minuter, debiteras en tilläggsavgift.
Säsong
fram till 31.10.2019, obegränsat antal 30 minuters cykelturer, 1 cykel
30
+ tilläggsavgifter
En cykeltur:
30 min gratis
Tilläggsavgift på 1 e för varje påbörjad halvtimme
max. 5t
 • Användningsrätt fram till slutet av cykelsäsongen, 31.10.2019.
 • HRT-konto behövs.
 • Om du lånar cykeln mer än 30 minuter, betalar du en tilläggsavgift på 1 euro för varje påbörjad halvtimme.
 • En stadscykel får användas högst fem timmar per gång. Om tiden överskrids, debiterar vi en förseningsavgift på 80 euro.
Vecka
Denna dag + 6 dygn, obegränsat antal 30 minuters cykelturer, 1 cykel
10
+ tilläggsavgifter
En cykeltur:
30 min gratis
Tilläggsavgift på 1 e för varje påbörjad halvtimme
max. 5t
 • Abonnemanget är giltigt till köpdagens slut och under de följande sex dygnen.
 • Du kan också logga in med ditt HRT-konto.
 • Om du lånar cykeln mer än 30 minuter, betalar du en tilläggsavgift på 1 euro för varje påbörjad halvtimme.
 • En stadscykel får användas högst fem timmar per gång. Om tiden överskrids, debiterar vi en förseningsavgift på 80 euro.
Dag
24 t, obegränsat antal 30 minuters cykelturer, 1-4 cyklar, 5 €/cykel
5
+ tilläggsavgifter
En cykeltur:
30 min gratis
Tilläggsavgift på 1 e för varje påbörjad halvtimme
max. 5t
 • Användningsrättighet för 24 t från köptillfället.
 • För en användningsperiod på en dag kan du välja 1–4 cyklar som du för var och en betalar en användningsavgift på 5 euro.
 • Om du lånar cykeln mer än 30 minuter, betalar du en tilläggsavgift på 1 euro för varje påbörjad halvtimme.
 • En stadscykel får användas högst fem timmar per gång. Om tiden överskrids, debiterar vi en förseningsavgift på 80 euro.
80 €
En stadscykel får användas högst fem timmar per gång. Om tiden överskrids, debiterar vi en förseningsavgift på 80 euro.