Stadscykelstationer

Stadscyklarna rullar på gatorna i Helsingfors och Esbo från April till Oktober.

Du ser cykelstationernas placering 2019 på kartan. Stationerna som är i bruk visas med gult.

Antalet lediga cyklar visas på kartan under stadscykelsäsongen. Du hittar stadcyklarna också i Reseplaneraren.

Aktuellt