Välj användningsperiodens längd

Du kan köpa ett abonnemang för en dag, för en vecka eller för hela säsongen. Första halvtimmen på varje cykeltur är alltid gratis, oavsett antal turer per dygn. Om du däremot inte återlämnar cykeln inom 30 minuter, måsta du betala en tilläggsavgift.

Systemet i Helsingfors och Esbo är olikt med systemet i Vanda och dessa två olika system kommunicerar inte med varandra.

80 €
Du kan använda cykeln max. 5 timmar per gång. Om tiden överskrids, debiterar vi en förseningsavgift på 80 euro.