Välj användningsperiodens längd

Du kan köpa ett abonnemang för en dag, för en vecka eller för hela säsongen. Första halvtimmen på varje cykeltur är alltid gratis, oavsett antal turer per dygn. Om du däremot inte återlämnar cykeln inom 30 minuter, måsta du betala en tilläggsavgift.

Systemet i Helsingfors och Esbo är olikt med systemet i Vanda och dessa två olika system kommunicerar inte med varandra.

Säsong
fram till 31.10.2020, obegränsat antal 30 minuters cykelturer, 1 cykel
30
+ tilläggsavgifter
En cykeltur:
30 min gratis
Tilläggsavgift på 1 e för varje påbörjad halvtimme
max. 5t
Helsingfors och Esbo
 • Användningsrätt fram till slutet av cykelsäsongen, 31.10.2020.
 • HRT-konto behövs.
 • Om du lånar cykeln mer än 30 minuter, betalar du en tilläggsavgift på 1 euro för varje påbörjad halvtimme.
 • En stadscykel får användas högst fem timmar per gång. Om tiden överskrids, debiterar vi en förseningsavgift på 80 euro.
Vecka
Denna dag + 6 dygn, obegränsat antal 30 minuters cykelturer, 1 cykel
10
+ tilläggsavgifter
En cykeltur:
30 min gratis
Tilläggsavgift på 1 e för varje påbörjad halvtimme
max. 5t
Helsingfors och Esbo
 • Abonnemanget är giltigt till köpdagens slut och under de följande sex dygnen.
 • Du kan också logga in med ditt HRT-konto.
 • Om du lånar cykeln mer än 30 minuter, betalar du en tilläggsavgift på 1 euro för varje påbörjad halvtimme.
 • En stadscykel får användas högst fem timmar per gång. Om tiden överskrids, debiterar vi en förseningsavgift på 80 euro.
Dag
24 t, obegränsat antal 30 minuters cykelturer, 1-4 cyklar, 5 €/cykel
5
+ tilläggsavgifter
En cykeltur:
30 min gratis
Tilläggsavgift på 1 e för varje påbörjad halvtimme
max. 5t
Helsingfors och Esbo
 • Användningsrättighet för 24 t från köptillfället.
 • För en användningsperiod på en dag kan du välja 1–4 cyklar som du för var och en betalar en användningsavgift på 5 euro.
 • Om du lånar cykeln mer än 30 minuter, betalar du en tilläggsavgift på 1 euro för varje påbörjad halvtimme.
 • En stadscykel får användas högst fem timmar per gång. Om tiden överskrids, debiterar vi en förseningsavgift på 80 euro.
80 €
Du kan använda cykeln max. 5 timmar per gång. Om tiden överskrids, debiterar vi en förseningsavgift på 80 euro.