Bikes at the station

Vad är en stadscykel?

Alla som rör sig i Helsingfors stadskärna eller i södra Esbo kan utnyttja stadscyklarna. Som stadscykelanvändare har du alltid en cykel nära dig, och med stadscyklar är det enkelt att röra sig och förbättra konditionen.

Du kan köpa ett abonnemang för en dag, en vecka eller för en hel säsong. I alla alternativ ingår en halvtimmes användningstid för varje användningsgång. Du kan också cykla lite längre med stadscykeln mot en tilläggsavgift, dock högst för fem timmar. Efter användningen återlämnas cykeln till cykelstationen.
 
Du bör registrera dig som användare av stadscyklar på förhand på tjänstens webbsida. För en användningsperiod på en dag kan du välja 1–4 cyklar. I de övriga alternativen ingår endast en cykel.

Stadscykelsystemet

Hur många stadscyklar och cykelstationer finns det?

Säsongen 2020 finns det 3510 stadscyklar. I Helsingfors finns 241 och i Esbo 110 cykelstationer.

Vem ansvarar för stadscykelsystemet?

Ansvariga för stadscykelsystemet i Helsingfors är affärsverket Helsingfors stads trafikverk, 
och i Esbo Teknik- och miljösektorn. Systemet upprätthålls av CityBike Finland. HRT svarar för marknadsföringen av systemet, stadscyklarnas webbsidor hsl.fi/sv/stadscyklar och för stadscykelfunktioner i HRT-appen och i Reseplaneraren.  För reklamförsäljningen ansvarar ClearChannel och samarbetspartner är HOK Elanto. 

Vem betalar för stadscykelsystemet?

Bakom genomförandet av systemet står HST dvs. affärsverket Helsingfors stads trafikverk och Esbo stads Teknik- och miljösektor. En del av utgifterna täcks med reklamfinansiering, sponsring och användaravgifter.  

Vem har tillverkat cyklarna?

Cyklarnas tillverkare är den franska sportvaruhusjätten Decathlon. Cykeln har tagits fram för Smoove som stadscykel, och motsvarande cyklar används i deras system även i andra städer.

Vad händer om en station blir överfull eller töms på cyklar?

Underhållet följer upp situationen via ett bakgrundssystem, och vid behov utjämnas antalet cyklar med hjälp av bilar avsedda för ändamålet. Under rusningstider kan det dock förekomma att en station är överfull eller töms på cyklar. Vi beklagar detta och tackar för förståelse!

Ta stadscyklar i bruk