Installation av stationer

Följande stadscykelstationer är ur bruk på grund av bygge eller någon annan orsak:

  • 9 Skillnadsplatsen
  • 46 Diakoniparken
  • 67 Styrmansgatan
  • 68 Albertsgatan

OBS! Se till att du inte lämnar en stadscykel på en station som inte är i bruk.