Installation av stationer

Följande stadscykelstationer är ur bruk på grund av bygge eller någon annan orsak:

  • 9 Skillnadsplatsen
  • 596 Toppelundsporten

OBS! Se till att du inte lämnar en stadscykel på en station som inte är i bruk.